En av de mest prestigefyllda utmärkelserna man kan få som restaurang är en michelinstjärna. De restauranger som får en eller fler stjärnor kommer också med i en bok som kallas för Michelinguiden, denna bok listar således de bästa restaurangerna. Många restauranger har som mål att någon gång få komma med i denna guidebok, då det anses vara väldigt prestigefyllt.

Historien bakom Michelinguiden och dess stjärnor

Allt började under 1900-talet i Frankrike då det började komma allt fler bilar på Frankrikes gator. För att locka ännu fler människor att köpa bil och framförallt bildäck tog bröderna Èdouard och André Michelin fram en guidebok för de som var motorintresserade. Denna guidebok kom att döpas till Michelinguiden. Den första guiden var gratis och delades ut i 35 000 exemplar. Guiden innehöll nyttig information till bilisterna så som kartor och var de kunde reparera sina däck om de skulle gå sönder. Några år senare började även guiden att delas ut i andra länder än Frankrike.

Efter första världskriget utvecklades guiden och den började även dela ut stjärnor till fina restauranger. Från början var det tänkt att en restaurang maximalt skulle kunna få en stjärna men ungefär sex år senare blev det möjligt för restauranger att få upp till tre stjärnor.

Vad stjärnorna står för

Många vet att en restaurang kan få upp till tre Michelinstjärnor men det är inte lika många som vet vad stjärnorna faktiskt innebär. Skulle en restaurang få en Michelinstjärna betyder detta att restaurangen är en väldigt bra restaurang inom dennes kategori. Skulle restaurangen däremot få två stjärnor innebär det istället att maten varit utmärkt lagad och att restaurangen är värd att åka till oavsett var den är placerad geografiskt. Skulle en restaurang få tre stjärnor innebär det att maten varit utöver det vanliga och helt otrolig. Det betyder även att restaurangen är värd en hel tur för sig själv.

Michelinguide i olika länder

Det publiceras och trycks olika guider för varje land och år 2005 publicerades den första Michelinguiden i USA. Denna guide innehöll totalt 500 restauranger i landet. Några år senare började guiderna även publiceras i Asien och år 2013 fanns de i 23 länder världen över.

Innehållet i Michelinguiden

Michelinguiden är en av de guider som listat flest restauranger världen över. Det har gått att lista flera olika restauranger i guiderna på grund av att de använder sig av symboler och endast två rader text för att förklara restaurangen. På varje restaurang som får en utmärkelse väljs även två till tre rätter ut som anses vara de bästa på restaurangen. Det finns dock vissa olikheter i guiderna beroende på i vilket land som den publiceras. En olikhet är exempelvis att den översätts till vissa språk som kräver fler textrader.