En annan utmärkelse som restauranger kan få är av organisationen International Association of Culinary Professionals som fått förkortningen IACP. Organisationen är en icke-vinstdrivande organisation. Medlemmarna i organisationen arbetar inom exempelvis matlagningsutbildningar eller i restaurangbranschen. Det är dock möjligt att vara medlem om man endast är matintresserad.

IACP påstår att de har ett uppdrag vilket går ut på att stötta och knyta samman personer inom matbranschen världen över. Deras syfte är också att utbilda och uppmuntra folk att satsa på ett professionellt yrke inom branschen. Målet riktar sig inte endast till USA där organisationen har sin bas, utan det sträcker sig också globalt över hela världen.

Olika namn på organisationen

Organisationen bildades år 1978 under namnet Association of Cooking Schools. Detta namn kom sedan att ändras till International Association of Cooking Schools år 1981. Detta namn hade organisationen endast i sex år för att sedan byta namn igen. Denna gång var det till International Association of Cooking Professionals. Att namnet byttes ut redan efter sex år hade att göra med att organisationen hade fått en stor spridning internationellt. Detta ledde i sin tur till att organisationen fick allt fler internationella medlemmar.

År 1990 skedde en sammanslagning med en annan organisation som gick under namnet Food Marketing Communications. Detta innebar i sin tur att organisationen återigen behövde ändra sitt namn. Dock var detta det sista namnbytet som skulle ske då dagens namn, International Association of Culinary Professionals, valdes. Sedan år 1990 då organisationerna slogs samman har IACP sponsrat olika konferenser runt om i USA. Dessa konferenser har bland annat arrangerats i New Orleans, Portland, Baltimore och Seattle. Konferenserna bjöd även in kockar och matkritiker från andra delar av världen.

Kokboksutmärkelse

Varje år delar IACP ut utmärkelser, dessa utmärkelser syftar till att hylla personer som har skrivit och publicerat välskrivna och pedagogiska kokböcker. Denna utmärkelse har den senaste tiden kallats för The IACP Cookbook Awards. Tidigare hade utmärkelsen namnet Tastemaker’s Awards. Det delas även ut utmärkelser till de personer som skrivit en kokbock för första gången och är nya i branschen.

IACP inkluderar en hel del olika utmärkelser utöver ovan nämnda och en av dessa är exempelvis en utmärkelse som delas ut till matfotografer. Det delas även ut utmärkelser till personer som arbetar med mat via digitala kanaler och sociala medier. Ett annat pris som även delas ut är till journalister som har gjort bra reportage om matkultur under det gångna året.