The World’s 50 Best Restaurants

En annan prestigefylld utmärkelse som restauranger kan få är att vara med på The World's 50 Best Restaurants vilket är en lista som görs av William Re