Viktor Rydbergs idéer och ideologiska tankar liksom de sköna stämningarna kommer väl fram i hans bok VAPENSMEDEN MÄSTER GUDMUND.  När våra dagars turister är på upptäcktsfärd och rundturer i Södra Vätterbyggden spanar de förgäves efter de fasta fornlämningarna från medeltidens Jönköping. De är spårlöst borta, men står levande upp i VAPENSMEDEN.  Borta är det gamla Franciskanerklostret och slottet. Liksom det väl ansedda härbärget Talavid. Helge Peders kapell , S:ta Gertruds och S:t Örjans har också skattat åt förgängelsen.

I VAPENSMEDEN intar MÄSTER GUDMUNDS KÄLLARE en betydelsefull plats. därför har just denna sköna dikt inspirerat till tillkomsten av dagens MÄSTER GUDMUNDS KÄLLARE. Hur härligt vore det inte- sådan var tanken när Gudmundskällaren öppnades för allt allmänt bruk- om vandraren, bilisten eller resenären eller huvudtaget finge rasta i en undangömd, stilla vrå. det skulle åtminstone ge en illusion av den underbara tid, som så ljuvligt väller fram i Vapensmedens diktvärld.

I MÄSTER GUDMUNDS KÄLLARE av idag kan du söka och också finna den dunkla vrå. i själva nedgången till källaren möter du genast den medeltida bilden  av S:t Clemens.  Med sitt namn är han  knuten till Jönköping. Och det genom en klosterdonation i stadens utkant, jordegendomen Klämmestorp.

I Fonden av pelarsalen ser du ett votivskepp, en modell av Christopher Columbus amiralsskepp S:ta Maria- segla under Zodiakens stjärnklara valv, omgivet av djurkretsens alla symboliska figurer. Över pelarna är emblemerna för de fyra medlemmarna i samfundet ¨Fritt ur hjärtat¨, Vapensmedens, Harpolekarens, Klostergardinens och den lutherske Kyrkohedens.

Till vänster ligger de tre gemaken. Helge Peders, S:ta Gertruds och s:t Örjans . De minner oss om de tre medeltida stadskapellen i Jönköping. Ovanför dörrarna mellan dessa gemak står textat en del senteser. T ex det fornnordiska  ordstävet ¨ Man är mans gumma¨ det antika: ¨Per Aspera ad Astra¨ (= genom vedervärdigheter mot stjärnorna) och ¨Desidera Ardua Desidera Deum¨

(= åstunda idealen och du åstundar gud).  Längst inne ligger Högsalen. Väggarna där är prydda dels av allmogemålningar över livets åldrar och kistebrevsmotivet Bondlyckan och dels av dekorativa sättungsplattor, gjutna vid småländska bruk.

Runt väggarna i de övriga rummen hänger ett antal kistebrev, tryckta hos ¨Gamle Lundström i Jönköping¨ till vars minnes heder Viktor Rydberg skrivit den betagande dikten ¨Träsnittet i psalmboken¨. På väggarna finner du även originalstick över Jönköpings stad från 1600-talet ur Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hoderna, samt litografier från ortens gamla egendomar och byggnader.

Till fägnad och förplägnad inte bara för stadens egna, utan också som en anspråkslös tillflykt för gästande resenärer har MÄSTER GUDMUNDS KÄLLARE inretts i en stil, påminnande om den tanke- och skönhetsvärld som förtätad lever i den odödliga jönköpingsromanen VAPENSMEDEN. Främling , dröm även du inspirerad av diktaren en vacker dröm om allt i det rika, spännande, verksamma liv som en gång levdes i denna gamla Vätterstad!

 

Den 1a maj 1930 öppnades restaurangen. Det var i Lydia Nilsson regi. Hon lyckades väl, drev faktiskt restaurangen i 12 framgångsrika år. Sedan under krigstiden tog Vita bandet, en kvinnlig nykterhetsorganisation på kristen grund över (det serverades ingen alkohol under Lydias tid heller). Ett annat namn värt att nämnas under tillbakablicken är Madsen, som stod för raljansen under 40- & 50talen. De drog senare vidare till Gränna och Ribbagården. Efter den perioden den var det de strävsamma systrarna Alice och Vivan Johansson som tog över verksamheten och fortsatte att hålla banéret högt de två följande årtiondena. Sedan 1972 kom Hilde- & Herbert Pöder in i bilden och satte Mäster på kartan på riktigt för de nu levande Jönköpingsborna. Herberts namn hörs i suset minst ett par gånger i veckan trots att han sålde restaurangen 1998. Han satte våra klassiker på menyn och som än idag inte går att rubba, plankstek och schnitzeln var hans paradrätter. Sedan 2008 är det jag Nonno Helgesson som driver Mäster Gudmunds källare vidare i samma anda som det alltid har drivits. Jag har trätt in för att hålla begreppet levande. Det är en uppgift som vi verkligen trivs med, jag och min personal – och det tänker vi fortsätta med. Att göra Mäster Gudmunds till ett matglatt ställa för folk med förväntningar och känsla för traditioner.

Väl mött!